SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE

1. GDPR

Želimo vam predstaviti, kaj je uredba GDPR in kako vplivala na bolj varno in odgovorno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako se kot podjetje zavezujemo k zaupanju in spoštovanju vaše zasebnosti ter kako spremembe s številnimi ugodnostmi koristijo vsem.

1.1 KAJ JE GDPR IN KAKŠNE SPREMEMBE PRINAŠA ZA POSAMEZNIKA?

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

1.2 KAKO ABCNAKUPI.SI SKRBI ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV?

Pri ABC Nakupi.si spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti družbe. Skladno z navedenim bomo pri ABC Nakupi.si posameznika, ki bo podal privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, podučili o posameznem namenu uporabe danih osebnih podatkov kot tudi z vsemi ostalimi pravicami, ki jih ima skladno z veljavno zakonodajo.

Vsak posameznik lahko kadarkoli stopil v stik z nami, glede vseh vprašanj povezanih z obdelavo njegovih osebnih podatkov in uresničevanjem njegovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Za vsa vprašanja nam pišite na info@abcnakupi.si

1.3 KAJ LAHKO Z UVEDBO UKREPOV GDPR PRIČAKUJEJO NAŠI UPORABNIKI?

 • Lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki,
 • enostavno spreminjanje svojih osebnih podatkov,
 • zahteva za popravek,
 • zahteva za izbris,
 • prenos podatkov na drugo podjetje ali ustanovo,
 • možnost obveščanja o obdelavah podatkov,
 • izrecne in jasne privolitve za kaj podjetje podatke uporablja,
 • obveščanje o ponudbi produktov in storitev zainteresiranim uporabnikov,
 • manj nepotrebnega obveščanja.

1.4 VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@abcnakupi.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
 • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
 • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
 • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

1.5 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Uporabnik/ca je s podpisom privolitve seznanjen/a, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@abcnakupi.si  ali na naslov ” ABC NAKUPI, Rok Pičinin s.p. ”Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.

Seznanjen/na je tudi, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika prorun.si storitev zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen/na je tudi, da mora upravljavec na zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

2. SPLOŠNO

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine ABC NAKUPI (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje Rok Pičinin s.p., Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik), registrirano za opravljanje prodaje prek spleta.
Spletna trgovina omogoča nakup artiklov preko spletnega naslova: www.abcnakupi.si

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

3. OPREDELITEV POJMOV V SPLETNI TRGOVINI

V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:

Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil vstopno geslo in uporabniški račun v spletni trgovini.
Gost je uporabnik, ki v spletni trgovini opravi nakup tako, da ne opravi registracije, ampak izbere možnost nakupa kot gost.
Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa kot gost. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je treba razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik), in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, ne veljajo določila ZVPot, ampak določila iz teh splošnih pogojev.
Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.

4. NAROČILO

V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu, dostavljajo pa se na območju Republike Slovenije.
Naročilo lahko izvede fizična ali pravna oseba.

Če nakup opravi pravna oseba, je treba izpolniti dodatna podatkovna polja za identifikacijo pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe.

Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v košarici gumb „zaključi nakup“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. V primeru plačila s plačilno kartico ali po povzetju bo naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 2 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila. V primeru plačila po predračunu bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po plačilu naročila. Ko je skupni znesek naročila nakazan na tekoči račun ponudnika, je naročilo plačano. Za plačilo naročila po predračunu ima kupec na voljo 7 dni, če v tem času naročila ne plača, lahko ponudnik naročilo/pogodbo prekliče.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. V primeru napake lahko kupec naročilo v času do prejema elektronskega obvestila o potrditvi in odpremi naročila prekliče brez dodatnih stroškov.

Če ponudnik sumi, da je prišlo do zlorabe spletne trgovine, lahko naročilo zavrne.Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku, registrirani uporabnik pa lahko do nje kadar koli dostopa tudi prek svojega uporabniškega računa v spletni trgovini. V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: info@abcnakupi.si

5. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

5.1. Koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Na voljo do sklenitve kupoprodajne pogodbe so naslednji koraki:

– Prijava v spletno trgovino z uporabniškim imenom in geslom ali
– Iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov spletne trgovine
– Izbor izdelka ali izdelkov v spletni trgovini
– Dodajanje izbranega izdelka v košarico
– Izbor količine izdelka za nakup v nakupovalno košarico
– Pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini
– Podatki o kupcu, kjer se že registrirani uporabniki vpišejo s svojim uporabniškim imenom in geslom ali izberejo hitri nakup, kjer vpišejo potrebne podatke
– Dodaja naslova za dostavo, v primeru, da se razlikuje od vnešenega
– Izbor načina plačila (po povzetju, po predračunu ali pay pal)
– Pregled naročila z morebitnimi stroški dostave
– Potrditev in oddaja naročila in s tem zaključek nakupa

5.2. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da:

– Vidi in pregleda, katere izdelke in izbral in dodal v košarico
– Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka in skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka
– Ceno in količino vseh izbranih izdelkov
– Spreminja količino izbranih izdelkov
– Odstrani izdelke iz košarice
– Dodaja račun za podjetje
– Spreminja način plačila

Rok Pičinin s.p. kot ponudnik pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov uporabnika, kupca, ki ga je ta navedel. Vsa naročila se v elektronski obliki hranijo pri ponudniku.

6. CENE

Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna in pri ponudniku ne uveljavlja naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini.

Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini. Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

7. MOŽNOSTI PLAČILA

V naši spletni trgovini sta na voljo 3 možnosti plačila:

Plačilo po predračunu: predračun je poslan na e-naslov kupca. Kupec pri plačilu predračuna navaja podatke iz omenjenega predračuna. Naročeni izdelki bodo odpremljeni takoj po prejetem plačilu. Dokler ni plačana celotna kupnina, ostane naročeno blago last ponudnika.

Pay Pal: kupec plača kupnino preko Pay Pal-a

Po povzetju: kupec plača kupnino dostavni službi

Plačilo s plačilnimi karticami: ABCNakupi.si omogoča popolnoma varno in brezskrbno plačevanje s kreditnimi karticami, brez kakršnekoli možnosti zlorabe. Plačilo opravite s kreditno kartico preko spletnega plačilnega vmesika (preusmeritev na varno plačilo). V kolikor ob oddaji naročila izberete plačilo s kartico preko spleta, bodite pozorni na vnos podatkov, ter da sledite vsem korakom in zaključite plačilo. Po uspešnem plačilu je transakcija vidna v vašem izpisku banke.Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika obvestite na info@abcnakupi.si za kreditiranje kartice ali vračila kupnine.
Celoten potek plačevanja poteka na varnih strežnikih krovnega podjetja za izdajo in procesiranje plačilnih kartic v Sloveniji – Bankart ( www.bankart.si ). To je sistem, ki vključuje varnostne tehnične specifikacije in zahteve za izdajatelje kartic, prejemnike kartic in trgovce. Poleg tega, da se za zaščito informacij o plačilni kartici med prenosom preko spleta uporablja široko podprta spletna tehnologija za kodiranje Secure Socket Layer (SSL), 3D Secure avtenticira vse vključene strani v transakciji. Varnostna rešitev vključuje tudi varnostni zaščiti Verified by Visa in MasterCard SecureCode. Dodano je še do 256-bitno šifriranje največjega in najboljšega ponudnika SSL certifikatov VeriSign.
Za varnost podatkov je tako maksimalno poskrbljeno s SSL varnostnimi certifikati, na nivoju vnosa podatkov, pa varnost zagotavlja tudi preverjen strežniški sistem Bankart. Kot uporabnik spletni storitev pa poskrbite, da je vaš računalnik s katerim poslujete preko spleta, dobro zaščiten pred vdori in virusi.
Pri ABCnakupi.si ne beležimo nobenih podatkov vaše plačilne kartice. Postopek predavtorizacije najprej opravi Bankart in če je ta uspešen, vas preusmeri na vašo banko, kjer s sistemom 3D SECURE avtorizirate nakup.
Plačilo opravite s kreditno kartico preko spletnega plačilnega vmesika (preusmeritev na varno plačilo).
Pri spletnem plačilu s kartico vam ni treba plačati dodatnih stroškov.
Na spletu lahko plačujete z debetno ali kreditno kartico (MasterCard®, Visa ali Diners Club).

Plačilo na obroke: Možnos plačila tudi na obroke (do 36 obrokov) oz. odvisno od tipa kartice.
Če vaša kartica podpira plačilo na obroke, vam lahko nudimo tudi takšno možnost plačila. Sami si lahko v naši spletni trgovni pred bančno avtorizacijo izberete število obrokov, ki ne morejo biti nižji od 20,00 €.

OBROČNO PLAČILO LEANPAY

V ABC Nakupi košarici lahko izberete hitro obročno plačilo, ki ga omogoča Leanpay.

Več o tej storitvi si lahko preberete tukaj.

Leanpay je storitev, ki uporabniku omogoča financiranje plačila blaga ali storitev pri nakupu na ABC Nakupi=) z nudenjem namenskih potrošniških kreditov (»plačilo na obroke«).

Uporabnik lahko koristi storitev Leanpay za plačevanje blaga ali storitev, pri čemer z Leanpay sklene Kreditno pogodbo, v skladu s katero Leanpay odobri in zagotovi posojilo uporabniku, ter izvede črpanje posojila na način, da Pogodbeniku v celoti poravna znesek plačila za blago ali storitev, naročeno na ABC Nakupi=). Obenem se uporabnik/kreditojemalec z uporabo storitev Leanpay in sklenitvijo Kreditne pogodbe zaveže družbi Leanpay nadomestiti predmetni znesek posojila v izbranem številu obrokov ter plačati za storitev Leanpay v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom storitev.

Na ABC Nakupi=) je mogoče izbrati to obliko obročnega plačila za artikle v vrednosti nad 100 €, kupec pa lahko izbira med 6, 12, 18, 24 in 48 obroki. Pogoji so navedeni na spletni strani Leanpay.

Leanpay storitve lahko uporabljajo le polnoletni državljani/ke Republike Slovenije. Kreditno pogodbo lahko sklene le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki je dopolnila 18 let starosti, in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ter izkaže kreditno sposobnost skladno z ZPotK- 2 in splošnimi pogoji Leanpay.

V primeru kreditnih pogodb s študenti je dodatni pogoj za uporabo Leanpay storitev dano soglasje za posredovanje podatkov o prihodkih študenta/ke iz naslova študentskega dela kreditodajalcu s strani študentskega servisa.

Za uporabo storitev Leanpay uporabnik nujno potrebuje dostop do mobilnega telefona v izključni uporabi, na katerega z namenom verifikacije prejme vsakokratno Enkratno geslo ter druga važna obvestila za pravilno uporabo storitve Leanpay. Posledično je bistvenega pomena, da so podatki o pripadajoči mobilni številki pravilni, ter da Leanpay nemudoma ažurno obveščate o morebitnih spremembah teh podatkov. Uporabnik/Kreditojemalec je v celoti odgovoren za to, da mobilni telefon v povezavi s storitvijo Leanpay uporablja varno in da dostopa do njega ne dovoli drugim osebam. V primeru posredovanja napačne številke, opustitve dolžnosti skrbi za varnost oziroma opustitve dolžnosti obveščanja ne moremo prevzeti nobenih negativnih posledic uporabe ali zlorabe storitve Leanpay.

Kredit lahko sklenete samo za artikle, ki jih dostavlja ABC Nakupi.

V primeru koriščenja promocijskih kod v Košarici, vam kot Način plačila, Obročno plačilo – Leanpay, ni na voljo.

Leanpay ima prosto presojo pri odobritvi storitve Leanpay in si pridržuje pravico, da zahtevo uporabnika za odobritev storitve zavrne brez obrazložitve.

V primeru denarnih vračil ABC Nakupi=) celotni znesek vrne plačniku (Leanpay).

8. DOSTAVA

Dostavo za nas opravlja Pošta Slovenije in dostavna služba GLS

Pošiljanje in dostava po Sloveniji: 3,95 €
V primeru plačila z gotovino ob dostavi na dom- plačilo po povzetju, se strošek poveča za 1,20 €
Pošiljanje izven Slovenije: po predhodnem izračunu

9. DOBAVNI ROK

Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 2 do 3 delovne dni. Za izdelke, ki trenutno niso zalogi, je dobavni rok naveden pri izdelku. Če je treba izdelke naročiti in je rok dobave daljši od 14 delovnih dni, ponudnik o tem predhodno obvesti kupca z elektronskim sporočilom.

10. VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od dneva nakupa, obvesti podjetje, da odstopa od nakupa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To sporoči na e-naslov: info@abcnakupi.si. Pri tem kupca bremenijo le stroški vračila blaga.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom.

Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnilo vsa prejeta plačila.

Vrnitev plačila lahko zadržimo do prejema vrnjenega blaga oz. do prejema dokazila, da ste blago poslali nazaj.

Odstop od pogodbe ni možen v posebnih primerih, določenih v ZVPot ter v morebitni drugi zakonodaji s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov.

Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Priložen mora biti račun. Čeprav to ni obvezno, bomo veseli navedbe razloga za vračilo.

Ponudniku ni treba sprejeti blaga in s tem odstopa kupca od pogodbe (ter posledično vračila kupnine), če sta blago ali njegova embalaža poškodovana ali se je njegova količina zmanjšala.

Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa.
Kupec lahko blago vrne tako, da poštno pošiljko pošlje na spodnji naslov ponudnika oz. po predhodnem dogovoru s ponudnikom, pri čemer stroške vračila blaga krije kupec.

” ABC NAKUPI, Rok Pičinin s.p. ”
Trg komandanta Staneta 8
1000 Ljubljana

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

V primeru zamenjave blaga, ki ni posledica reklamacije, kupec krije vse stroške povezane s tem, to je stroške vračila blaga, stroške ponovnega pošiljanja blaga in morebitno razliko v ceni.

Če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti: Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Strošek vračila blaga predvidoma ne presega 2000 EUR.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani  in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Priložena mora biti kopija računa.

Prosimo vas, da izdelkov, ki jih želite vrniti ali želite vračilo kupnine, vrnete v original embalaži, nepoškodovane. V primeru, da prejmemo poškodovan izdelek oz. v drugačnem stanju kot vam je bil poslan, imamo pravico zavrniti izdelek.

Pri vračilu artiklov, kjer so bila koriščena sredstva z računa Moja trgovinica ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo (vrne se vplačan znesek), prav tako se sredstva ne vrnejo na Moj račun uporabnika v Moja trgovinica.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe brez prejema obvestila o odstopu od pogodbe se NE šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:

1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10. sklenjenih na javnih dražbah;

11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.«.

Obrazec za vračilo blaga

– Obrazec za vračilo blaga je dostopen tu

11. REKLAMACIJA

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: info@abcnakupi.si, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Ponudnik bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.

11.1. STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

MOŽNOST IN POGOJI POPRODAJNIH STORITEV IN PROSTOVOLJNE GARANCIJE

Podjetje ne nudi poprodajnih storitev in prostovoljne garancije.

12. ODGOVORNOST

Pri ABC Nakupi.si se po svojih najboljših močeh trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na naši spletni trgovini. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da nam morda kdaj ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, ABC Nakupi.si kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@abcnakupi.si ali pa na telefon 031 484 073.

Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga.

13. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Uporabniki, ki so oddali naročilo, se avtomatično strinjajo, da so naročeni na e-novice spletne strani ABC NAKUPI. Prejemajo elektronske novice, v katerih jih ponudnik obvešča o novostih, prodajnih ugodnostih in drugih trženjskih dejavnostih. Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo s klikom na povezavo „odjava“ na dnu e-novic oz. pošljejo sporočilo o odjavi na e-naslov: info@abcnakupi.si

14. OBDELAVA IN HRAMBA PODATKOV

S soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah, naročilu na e-novice ali opravljanju spletnih nakupov, uporabnik dovoljuje podjetju Rok Pičinin s.p. in pogodbenemu obdelovalcu, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Rok Pičinin s.p., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja Rok Pičinin s.p. ter povezanih poslovnih subjektov.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Navedene podatke lahko podjetje Rok Pičinin s.p. in pogodbeni obdelovalec, obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za kupce spletne trgovine, 3 mesece za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger ter do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Vse fizično sklenjene pogodbe se hranijo na sedežu podjetja; dostop do le-teh je možen z naročilom po e-pošti: info@abcnakupi.si ali s klicem na telefonsko številko 031 484 073. Kupoprodajna pogodba sklenjena preko spletne trgovine ABC Nakupi.si (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in bo kupcu na njegovo željo posredovana po elektronski pošti. Kupec svojo željo po dostopu do arhivirane kupoprodajne pogodbe pošlje po e-pošti: info@abcnakupi.si

15. PRITOŽBE IN SPORI

Pri ABC Nakupi.si spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po naših najboljših močeh se trudimo izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem ABC Nakupi.si lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 031 484 073 ali po elektronski pošti na info@abcnakupi.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@abcnakupi.si. Postopek obravnave pritožbe je strogo zaupen.

Pri ABC Nakupi.si, Rok Pičinin s.p.  se bomo o pritožbi odločili v najkrajšem možnem času, oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema celotne dokumentacije, ki je potrebna za presojo. ABC Nakupi.si, Rok Pičinin s.p. bo poslal odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na kontaktni naslov stranke (v večini primerov na elektronski naslov). Stranka ima pravico na pritožbo vložiti ugovor.

ABC Nakupi.si, Rok Pičinin s.p. bo v roku 15 delovnih dni poslal odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na kontaktni naslov stranke. S tem je odločitev podjetja ABC Nakupi.si, Rok Pičinin s.p. dokončna in interni pritožbeni postopek zaključen. V primeru, da stranka ni zadovoljna z rešitvijo pritožbe, lahko vloži tožbo pri stvarno pristojnem sodišču.

Pri ABC Nakupi.si se zavedamo, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

16. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi ABC Nakupi.si, Rok Pičinin s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

ABC Nakupi.si, Rok Pičinin s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini ABC NAKUPI.

Ljubljana, 1.5.2018